VERKLARING VAN GEDRAGSREGELS TURONDO DANCE

Toon Bolsiusstraat 47, Schijndel

Wij, Turondo Dance, gevestigd aan de Toon Bolsiusstraat 47 te Schijndel, verklaren hierbij dat onze dansvereniging zich volledig conformeert aan de gedragsregels zoals vastgesteld door het Nederlands Olympisch Comité ‘Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)’. Deze gedragsregels zijn bedoeld om een veilige en integere omgeving te waarborgen voor al onze leden, met in het bijzonder de focus op de bescherming van minderjarige dansers en de algemene integriteit van onze vereniging.

Onze organisatie streeft naar een positieve en veilige omgeving voor alle betrokkenen, inclusief vrijwilligers, dansers, ouders en bezoekers. Het naleven van de gedragsregels van NOC*NSF is essentieel om dit doel te bereiken en om te waarborgen dat de belangen en rechten van alle leden worden gerespecteerd.

De gedragsregels van NOC*NSF waaraan Turondo Dance zich committeert, omvatten onder andere:

1. **Respect en gelijke behandeling:** Wij verbinden ons aan het waarborgen van respect en gelijke behandeling voor alle individuen, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, religie of achtergrond.

2. **Veiligheid:** De veiligheid van onze leden staat voorop. Wij nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat onze dansomgeving vrij is van elke vorm van fysiek, verbaal, psychologisch of seksueel misbruik.

3. **Integriteit:** Wij handelen integer en transparant in al onze activiteiten en interacties, en wij verwachten hetzelfde van al onze vrijwilligers en danstrainers.

4. **Verantwoordelijkheid:** Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons gedrag en voor degenen die onder onze supervisie vallen, met speciale aandacht voor minderjarige dansers.

Deze verklaring wordt opgesteld en bekendgemaakt om ervoor te zorgen dat onze uitgangspunten alom bekend zijn. Al onze vrijwilligers en danstrainers, die in aanraking komen met minderjarige leden van onze vereniging, zullen de benodigde Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s) kunnen aanvragen. Wij erkennen het belang van een zorgvuldige screening van onze vrijwilligers en trainers om de veiligheid van onze dansgemeenschap te waarborgen.

Turondo Dance is vastberaden om de hoogste normen van integriteit en veiligheid te handhaven binnen onze dansvereniging. Deze verklaring is een uitdrukking van onze toewijding aan deze doelen.

Namens Turondo Dance,

Het bestuur

11/03/2024