De contributie wordt jaarlijks in 1, 2, 3 of 4 termijnen via automatische incasso van je rekening afgeschreven (dit wordt via de mail voortijdig aangekondigd) óf kan worden betaald via IDeal. U kunt zelf via de ledenadministratie kiezen op welke manier, en in hoeveel termijnen, u betaalt.

Leeftijd 3+ € 105,00 per jaar (lesduur 45 minuten)

Leeftijd 4+ € 151,20 per jaar (lesduur 60 minuten)

Leeftijd 13+ € 172,20 per jaar (lesduur 60 minuten)

Leeftijd 18+ € 197,40 per jaar (lesduur 60 minuten)

Body en Fit  € 7,50 per les (lesduur 60 minuten)

Heb je vragen met betrekking tot de contributie of wil je wijzigingen in je persoonlijke gegevens doorgeven? Neem dan contact op met de ledenadministratie: ledenturondo@gmail.com.

De eerste contributie termijn wordt na rato ingehouden, afhankelijk van de startdatum, incl. € 10,00 inschrijfgeld.


Jeugdfonds Sport & Cultuur

Geen geld voor de danslessen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld en eventueel spullen zoals schoenen of kleding. Klik hier voor meer informatie!